Welke premies zijn er voor warmtepompen?

In tegenstelling tot klassieke toestellen op gas, stookolie of elektriciteit, komen warmtepompen, geplaatst in een bestaande woning in de drie gewesten in aanmerking voor premies en soms andere financiële voordelen. Deze zijn afhankelijk van het gewest waar je woont en soms ook inkomensafhankelijk.

Premies voor warmtepompen op federaal niveau

De federale regering besloot om het btw-tarief voor de plaatsing van warmtepompen te verlagen naar 6%, ook voor woningen die minder dan 10 jaar oud zijn (waar normaal gezien 21% btw geldt), en dat tot en met 31 december 2023.

Premies voor warmtepompen in Vlaanderen

Hoogste inkomenscategorie Middelste inkomenscategorie eigenaar-bewoner Laagste Inkomenscategorie eigenaar-bewoner of verhuur SVK
Plaatsen van een warmtepompboiler

900 euro*

(max. 40% van de factuur)

*Voor eindfacturen sinds 1/07/22

900 euro*

(max. 40% van de factuur)

*Voor eindfacturen sinds 1/07/22

1.080 euro*

(max. 50% van de factuur)

*Voor eindfacturen sinds 1/07/22

Plaatsen van een lucht-lucht-warmtepomp of aircoheater

(Enkel wanneer de lucht/lucht-warmtepomp voor verwarming en koeling de enige centrale verwarming in het gebouw is, je een PV-installatie hebt en de eindfactuur dateert van 1 juli 2022 of later.)

300 euro

(max. 40% van de factuur)

Plaats je een Aircoheater ter vervanging van elektrische weerstandsverwarming (zoals accumulatieverwarming) of ligt er geen aardgasnet in je straat, dan verdubbelt de premie naar 600 euro.

300 euro

(max. 40% van de factuur)

Plaats je een Aircoheater ter vervanging van elektrische weerstandsverwarming (zoals accumulatieverwarming) of ligt er geen aardgasnet in je straat, dan verdubbelt de premie naar 600 euro.

480 euro

(max. 50% van de factuur)

Plaats je een Aircoheater ter vervanging van elektrische weerstandsverwarming (zoals accumulatieverwarming) of ligt er geen aardgasnet in je straat, dan stijgt de premie tot 720 euro.

Plaatsen van een hybride warmtepomp

2.000 euro

(max. 40% van de factuur)

Voor eindfacturen vanaf 1/01/2022 tot en met 31/12/2023, 1.500 euro voor eindfacturen vanaf 2024

2.000 euro

(max. 40% van de factuur)

Voor eindfacturen vanaf 1/01/2022 tot en met 31/12/2023, 1.500 euro voor eindfacturen vanaf 2024

3.200 euro

(max. 50% van de factuur)

Voor eindfacturen vanaf 1/01/2022 tot en met 31/12/2023, 2.400 euro voor eindfacturen vanaf 2024

Plaatsen van een lucht-water-warmtepomp

3.000 euro

(max. 40% van de factuur)

Voor eindfacturen vanaf 1/01/2022 tot en met 31/12/2023, 2.250 euro voor eindfacturen vanaf 2024

3.000 euro

(max. 40% van de factuur)

Voor eindfacturen vanaf 1/01/2022 tot en met 31/12/2023, 2.250 euro voor eindfacturen vanaf 2024

4.800 euro

(max. 50% van de factuur)

Voor eindfacturen vanaf 1/01/2022 tot en met 31/12/2023, 3.600 euro voor eindfacturen vanaf 2024

Voor meer info, voorwaarden en te volgen procedure, surf naar MijnVerbouwPremie.be

Heb je zonnepanelen en sluit je er een warmtepompboiler of warmtepomp op aan, dan kan je tot 31/12/24 een beroep doen op een premie sturing elektrische warmte voor het sturingsapparaat dat je daarvoor nodig hebt. Die bedraagt 50% van het factuurbedrag van je sturingsapparaat, inclusief btw voor woongebouwen en exclusief btw voor niet-woongebouwen, met een maximum van 400 euro.

Klik hier voor meer info, premievoorwaarden en aanvraag premie sturing elektrische warmte

Premies voor warmtepompen in Brussel

Inkomenscategorie I €€€ Inkomenscategorie II €€ Inkomenscategorie III €
Plaatsen van een warmtepompboiler 1.400 euro per individuele wooneenheid (max. 90% van de factuur) 1.500 euro per individuele wooneenheid (max. 90% van de factuur) 1.600 euro per individuele wooneenheid(max. 90% van de factuur)
Plaatsen van een lucht-lucht-warmtepomp of Aircoheater / / /
Plaatsen van een hybride warmtepomp 4.500 euro per individuele wooneenheid (max. 90% van de factuur) 4.750 euro per individuele wooneenheid (max. 90% van de factuur) 5.000 euro per individuele wooneenheid (max. 90% van de factuur)
Plaatsen van een lucht-water-warmtepomp 4.500 euro per individuele wooneenheid (max. 90% van de factuur) 4.750 euro per individuele wooneenheid (max. 90% van de factuur) 5.000 euro per individuele wooneenheid (max. 90% van de factuur)

Voor meer info, voorwaarden en te volgen procedure, surf naar renolution.brussels

Premies voor warmtepompen in Wallonië

Inkomens-categorie R1 Inkomens-categorie R2 Inkomens-categorie R3 Inkomens-categorie R4 Inkomens-categorie R5
Plaatsen van een warmtepompboiler 700 tot 4.200 euro, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager, met een maximum van 90% van de factuur.
Plaatsen van een lucht-lucht-warmtepomp of Aircoheater /
Plaatsen van een hybride warmtepomp 1.500 tot 9.000 euro, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager, met een maximum van 90% van de factuur.
Plaatsen van een lucht-water-warmtepomp 1.500 tot 9.000 euro, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager, met een maximum van 90% van de factuur.

De premie voor een warmtepomp of warmtepompboiler is te combineren met:

  • Premie voor de aanpassing van de elektrische installatie: zie energie.wallonie.be voor meer info
  • Verhoging van het rendement van installaties voor sanitair warm water: zie energie.wallonie.be voor meer info

In het Waals Gewest zijn er 3 naast elkaar bestaande premiesystemen voor warmtepompen en warmtepompboilers:

I. Het systeem van de Primes Habitation 2023 (nieuw systeem sinds 1 juli 2023), waarvoor een bezoek van een door Wallonië erkende huisvestingsauditor en voorlegging van het voorafgaande huisvestingsauditverslag vereist zijn om in aanmerking te komen voor de premies

Voor meer info, voorwaarden en te volgen procedure binnen dit systeem, surf naar https://energie.wallonie.be/fr/primes-habitation-a-partir-du-1er-juillet-2023.html?IDC=10441

II. Sinds medio 2022 is er een nieuwe tijdelijke regeling om de installatie van een warmtepomp of warmtepompboiler aan te moedigen, waarvoor een energieaudit niet langer verplicht is. Aanvankelijk gold deze regeling alleen voor facturen gedateerd tussen 1 februari 2022 en 30 juni 2023. Maar voor facturen gedateerd tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 is er nu een nieuwe tijdelijke Waalse subsidie (zonder verplichte audit) voor de vervanging van een verwarmings- en/of sanitair warmwatertoestel

Voor meer info, voorwaarden en te volgen procedure binnen dit systeem, surf naar https://energie.wallonie.be/fr/primes-temporaires-appareil-de-chauffage-et-d-eau-chaude-sanitaire-a-partir-du-1er-juillet-2023.html?IDC=10442

III. En sinds 1 september 2022 kun je, als je factuur niet hoger is dan 6.000 euro, ook gebruik maken van het subsidiestelsel voor 'kleinschalige renovatiewerken', waarvoor een energieaudit ook niet langer verplicht is. Sinds 1 november 2022 zijn er nieuwe voorwaarden en subsidiebedragen beschikbaar. Er zit geen tijdslimiet op deze subsidies

Voor meer info, voorwaarden en te volgen procedure binnen dit systeem, surf naar https://energie.wallonie.be/fr/prime-toiture-et-petits-travaux-sans-audit.html?IDC=10305